iş görmez

Kullanım örnekleri

iş görmez
out of function
icon arrow

out

Phonetic: "/æɔt/"

Part Of Speech: noun


Definition: A means of exit, escape, reprieve, etc.

Example: They wrote the law to give those organizations an out.


Definition: A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc.


Definition: A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game, such as the bowler knocking over the batsman's wicket with the ball.


Definition: A card which can make a hand a winner.


Definition: A trip out; an outing.


Definition: (chiefly in the plural) One who, or that which, is out; especially, one who is out of office.


Definition: A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space.


Definition: A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission.

icon arrow

out

Phonetic: "/æɔt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To eject; to expel.


Definition: To reveal (a person) as LGBT+ (gay, trans, etc).


Definition: To reveal (a person or organization) as having a certain secret, such as a being a secret agent or undercover detective.


Definition: To reveal (a secret).

Example: A Brazilian company outed the new mobile phone design.


Definition: To come or go out; to get out or away; to become public or apparent.

icon arrow

out

Phonetic: "/æɔt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Not at home; not at one's office or place of employment.

Example: I'm sorry, Mr Smith is out at the moment.


Definition: Not inside or within something.

Example: I worked away cleaning the U-bend until all the gunge was out.


Definition: Freed from confinement or secrecy.

Example: My secret is out.


Definition: Not fitted or inserted into something.

Example: The TV won't work with the plug out!


Definition: Of the ball or other playing implement, falling or passing outside the bounds of the playing area.

Example: I thought the ball hit the line, but the umpire said it was out.


Definition: Released, available for purchase, download or other use.

Example: Did you hear? Their newest CD is out!


Definition: (in various games; used especially of a batsman or batter in cricket or baseball) Dismissed from play under the rules of the game.

Example: He bowls, Johnson pokes at it ... and ... Johnson is out! Caught behind by Ponsonby!


Definition: Openly acknowledging that one is LGBT+ (gay, trans, etc).

Example: It's no big deal to be out in the entertainment business.


Definition: (by extension) Open, public; public about or openly acknowledging some (usually specified) identity.


Definition: (of flowers) In bloom.

Example: The garden looks beautiful now that the roses are out.


Definition: (of the sun, moon or stars) Visible in the sky; not obscured by clouds.

Example: The sun is out, and it's a lovely day.


Definition: (of lamps, fires etc.) Not shining or burning.

Example: I called round to the house but all the lights were out and no one was home.


Definition: (of ideas, plans, etc.) Discarded; no longer a possibility.

Example: Right, so that idea's out. Let's move on to the next one.


Definition: (of certain services, devices, or facilities) Not available; out of service.

Example: My wi-fi is out.


Definition: (of a user of a service) Not having availability of a service, as power or communications.

Example: Most of the city got service back yesterday, but my neighborhood is still out.


Definition: (of an organization, etc.) Temporarily not in operation, or not being attended as usual.

Example: when school gets out for today, when college is out for the summer


Definition: Of the tide, at or near its lowest level.

Example: You can walk to the island when the tide's out.


Definition: No longer popular or in fashion.

Example: Black is out this season. The new black is white.


Definition: Without; no longer in possession of; not having more

Example: Do you have any bread? Sorry, we're out.


Definition: (of calculations or measurements) Containing errors or discrepancies; in error by a stated amount.

Example: Nothing adds up in this report. All these figures are out.


Definition: Of a young lady: having entered society and available to be courted.

icon arrow

out

Phonetic: "/æɔt/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Away from the inside, centre or other point of reference.

Example: For six hours the tide flows out, then for six hours it flows in.


Definition: Away from home or one's usual place.

Example: Let's eat out tonight


Definition: Outside; not indoors.

Example: Last night we slept out under the stars.


Definition: Away from; at a distance.

Example: Keep out!


Definition: Into a state of non-operation; into non-existence.

Example: I painted out that nasty mark on the wall.


Definition: To the end; completely.

Example: I haven't finished. Hear me out.


Definition: Used to intensify or emphasize.

Example: The place was all decked out for the holidays.


Definition: (of the sun, moon, stars, etc.) So as to be visible in the sky, and not covered by clouds, fog, etc.

Example: The sun came out after the rain, and we saw a rainbow.


Definition: Of a player, so as to be disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket).

Example: Wilson was bowled out for five runs.

icon arrow

out

Phonetic: "/æɔt/"

Part Of Speech: preposition


Definition: From from the inside to the outside of; out of.

icon arrow

out

Phonetic: "/æɔt/"

Part Of Speech: interjection


Definition: (procedure word) A radio procedure word meaning that the station is finished with its transmission and does not expect a response.

Example: Destruction. Two T-72s destroyed. Three foot mobiles down. Out.


Definition: Get out; begone; away!

icon arrow

of

Phonetic: "/ɔv/"

Part Of Speech: preposition


Definition: Expressing distance or motion.


Definition: Expressing separation.


Definition: Expressing origin.


Definition: Expressing agency.


Definition: Expressing composition, substance.


Definition: Introducing subject matter.


Definition: Having partitive effect.


Definition: Expressing possession.


Definition: Forming the "objective genitive".


Definition: Expressing qualities or characteristics.


Definition: Expressing a point in time.

icon arrow

function

Phonetic: "/ˈfʌŋ(k)ʃən/"

Part Of Speech: noun


Definition: What something does or is used for.


Definition: A professional or official position.


Definition: An official or social occasion.


Definition: Something which is dependent on or stems from another thing; a result or concomitant.


Definition: A relation where one thing is dependent on another for its existence, value, or significance.


Definition: A relation in which each element of the domain is associated with exactly one element of the codomain.


Definition: A routine that receives zero or more arguments and may return a result.


Definition: The physiological activity of an organ or body part.


Definition: The characteristic behavior of a chemical compound.


Definition: The role of a social practice in the continued existence of the group.

icon arrow

function

Phonetic: "/ˈfʌŋ(k)ʃən/"

Part Of Speech: verb


Definition: To have a function.


Definition: To carry out a function; to be in action.

Türkçe-İngilizce dosya Çevirmeni

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!