satılık daire

Kullanım örnekleri

satılık daire
flat for sale
icon arrow

flat

Phonetic: "/flæt/"

Part Of Speech: noun


Definition: An area of level ground.


Definition: A note played a semitone lower than a natural, denoted by the symbol ♭ placed after the letter representing the note (e.g., B♭) or in front of the note symbol (e.g. ♭♪).


Definition: A flat tyre/tire.


Definition: (in the plural) A type of ladies' shoes with very low heels.

Example: She liked to walk in her flats more than in her high heels.


Definition: (in the plural) A type of flat-soled running shoe without spikes.


Definition: A thin, broad brush used in oil and watercolor/watercolour painting.


Definition: The flat part of something:


Definition: A wide, shallow container or pallet.

Example: a flat of strawberries


Definition: (mail) A large mail piece measuring at least 8 1/2 by 11 inches, such as catalogs, magazines, and unfolded paper enclosed in large envelopes.


Definition: A railroad car without a roof, and whose body is a platform without sides; a platform car or flatcar.


Definition: A flat-bottomed boat, without keel, and of small draught.


Definition: A subset of n-dimensional space that is congruent to a Euclidean space of lower dimension.


Definition: A straw hat, broad-brimmed and low-crowned.


Definition: A flat sheet for use on a bed.


Definition: A platform on a wheel, upon which emblematic designs etc. are carried in processions.


Definition: A horizontal vein or ore deposit auxiliary to a main vein; also, any horizontal portion of a vein not elsewhere horizontal.


Definition: A dull fellow; a simpleton.


Definition: (technical, theatre) A rectangular wooden structure covered with masonite, lauan, or muslin that depicts a building or other part of a scene, also called backcloth and backdrop.


Definition: Any of various hesperiid butterflies that spread their wings open when they land.


Definition: An early kind of toy soldier having a flat design.

icon arrow

flat

Phonetic: "/flæt/"

Part Of Speech: verb


Definition: To make a flat call; to call without raising.


Definition: To become flat or flattened; to sink or fall to an even surface.


Definition: To fall from the pitch.


Definition: To depress in tone, as a musical note; especially, to lower in pitch by half a tone.


Definition: To make flat; to flatten; to level.


Definition: To render dull, insipid, or spiritless; to depress.

icon arrow

flat

Phonetic: "/flæt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having no variations in height.

Example: The land around here is flat.


Definition: (voice) Without variations in pitch.


Definition: Having small or invisible breasts and/or buttocks.

Example: That girl is completely flat on both sides.


Definition: (note) Lowered by one semitone.


Definition: Of a note or voice, lower in pitch than it should be.

Example: Your A string is too flat.


Definition: (of a tire or other inflated object) Deflated, especially because of a puncture.


Definition: Uninteresting.

Example: The party was a bit flat.


Definition: (of a carbonated drink) With all or most of its carbon dioxide having come out of solution so that the drink no longer fizzes or contains any bubbles.


Definition: Lacking acidity without being sweet.


Definition: (of a battery) Unable to emit power; dead.


Definition: (of a throw) Without spin; spinless.


Definition: Lacking liveliness or action; depressed; dull and boring.

Example: The dialogue in your screenplay is flat -- you need to make it more exciting.


Definition: Absolute; downright; peremptory.

Example: His claim was in flat contradiction to experimental results.


Definition: (of a consonant) sonant; vocal, as distinguished from a sharp (non-sonant) consonant


Definition: (grammar) Not having an inflectional ending or sign, such as a noun used as an adjective, or an adjective as an adverb, without the addition of a formative suffix; or an infinitive without the sign "to".

Example: Many flat adverbs, as in 'run fast', 'buy cheap', etc. are from Old English.


Definition: (of a golf club) Having a head at a very obtuse angle to the shaft.


Definition: (of certain fruits) Flattening at the ends.


Definition: (authorship, especially of a character) Lacking in depth, substance, or believability; underdeveloped; one-dimensional.

Example: The author added a chapter to flesh out the books' flatter characters.


Definition: Fixed; unvarying.

Example: a flat fare on public transport

icon arrow

flat

Phonetic: "/flæt/"

Part Of Speech: adverb


Definition: So as to be flat.

Example: Spread the tablecloth flat over the table.


Definition: Bluntly.

Example: I asked him if he wanted to marry me and he turned me down flat.


Definition: (with units of time, distance, etc) Not exceeding.

Example: He can run a mile in four minutes flat.


Definition: Completely.

Example: I am flat broke this month.


Definition: Directly; flatly.


Definition: Without allowance for accrued interest.

icon arrow

sale

Phonetic: "/seɪl/"

Part Of Speech: noun


Definition: A hall.

Türkçeden İngilizceye En Hızlı Çevirmen

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.