fondo mundial para la naturaleza (wwf)

Kullanım örnekleri

fondo mundial para la naturaleza (wwf)
world wide fund for nature (wwf)
icon arrow

world

Phonetic: "/wɝld/"

Part Of Speech: noun


Definition: (with "the") Human collective existence; existence in general.

Example: There will always be lovers, till the world’s end.


Definition: The Universe.


Definition: (with "the") The Earth.

Example: People are dying of starvation all over the world.


Definition: A planet, especially one which is inhabited or inhabitable.

Example: Our mission is to travel the galaxy and find new worlds.


Definition: A very large extent of country.


Definition: (speculation) A realm, such as planet, containing one or multiple societies of beings, especially intelligent ones.

Example: the world of Narnia; the Wizarding World of Harry Potter; a zombie world


Definition: An individual or group perspective or social setting.

Example: In the world of boxing, good diet is all-important.


Definition: The part of an operating system distributed with the kernel, consisting of the shell and other programs.


Definition: A subdivision of a game, consisting of a series of stages or levels that usually share a similar environment or theme.

Example: Have you reached the boss at the end of the ice world?


Definition: The twenty-second trump or major arcana card of the tarot.


Definition: A great amount.

Example: Taking a break from work seems to have done her a world of good.


Definition: Age, era

icon arrow

world

Phonetic: "/wɝld/"

Part Of Speech: verb


Definition: To consider or cause to be considered from a global perspective; to consider as a global whole, rather than making or focussing on national or other distinctions; compare globalise.


Definition: To make real; to make worldly.

icon arrow

wide

Phonetic: "/wɑed/"

Part Of Speech: noun


Definition: A ball that passes so far from the batsman that the umpire deems it unplayable; the arm signal used by an umpire to signal a wide; the extra run added to the batting side's score

icon arrow

wide

Phonetic: "/wɑed/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Having a large physical extent from side to side.

Example: We walked down a wide corridor.


Definition: Large in scope.

Example: The inquiry had a wide remit.


Definition: Operating at the side of the playing area.

Example: That team needs a decent wide player.


Definition: On one side or the other of the mark; too far sideways from the mark, the wicket, the batsman, etc.

Example: Too bad! That was a great passing-shot, but it's wide.


Definition: Made, as a vowel, with a less tense, and more open and relaxed, condition of the organs in the mouth.


Definition: (now rare) Vast, great in extent, extensive.

Example: The wide, lifeless expanse.


Definition: Located some distance away; distant, far.


Definition: Far from truth, propriety, necessity, etc.


Definition: Of or supporting a greater range of text characters than can fit into the traditional 8-bit representation.

Example: a wide character; a wide stream

icon arrow

wide

Phonetic: "/wɑed/"

Part Of Speech: adverb


Definition: Extensively

Example: He travelled far and wide.


Definition: Completely

Example: He was wide awake.


Definition: Away from a given goal

Example: A few shots were fired but they all went wide.


Definition: So as to leave or have a great space between the sides; so as to form a large opening.

icon arrow

fund

Phonetic: "/ˈfʌnd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A sum or source of money.

Example: a fund for the maintenance of underprivileged students


Definition: An organization managing such money.


Definition: A money-management operation, such as a mutual fund.

Example: Several major funds were declared insolvent recently.


Definition: A large supply of something to be drawn upon.

Example: He drew on his immense fund of knowledge.

icon arrow

fund

Phonetic: "/ˈfʌnd/"

Part Of Speech: verb


Definition: To pay for.

Example: He used his inheritance to fund his gambling addiction.


Definition: To place (money) in a fund.


Definition: To form a debt into a stock charged with interest.

icon arrow

nature

Phonetic: "/ˈnæɪ̯tʃə/"

Part Of Speech: noun


Definition: The natural world; that which consists of all things unaffected by or predating human technology, production, and design. (Compare ecosystem.)

Example: Nature never lies (i.e. tells untruths).


Definition: The innate characteristics of a thing. What something will tend by its own constitution, to be or do. Distinct from what might be expected or intended.


Definition: The summary of everything that has to do with biological, chemical and physical states and events in the physical universe.


Definition: Conformity to that which is natural, as distinguished from that which is artificial, or forced, or remote from actual experience.


Definition: Kind, sort; character; quality.


Definition: Physical constitution or existence; the vital powers; the natural life.


Definition: Natural affection or reverence.

icon arrow

nature

Phonetic: "/ˈnæɪ̯tʃə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To endow with natural qualities.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.