plaj kıyafeti

Kullanım örnekleri

plaj kıyafeti
beach wear
icon arrow

beach

Phonetic: "/biːt͡ʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The shore of a body of water, especially when sandy or pebbly.


Definition: A horizontal strip of land, usually sandy, adjoining water.


Definition: The loose pebbles of the seashore, especially worn by waves; shingle.

icon arrow

beach

Phonetic: "/biːt͡ʃ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To run aground on a beach.


Definition: To run (something) aground on a beach.


Definition: (of a vehicle) To run into an obstacle or rough or soft ground, so that the floor of the vehicle rests on the ground and the wheels cannot gain traction.

icon arrow

beach

Phonetic: "/biːt͡ʃ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A gravel-filled zone on a racetrack, used as a hazard, exclusionary region, and, safety device to slow down and trap vehicles.

icon arrow

wear

Phonetic: "/wɛə/"

Part Of Speech: noun


Definition: (in combination) clothing

Example: footwear; outdoor wear; maternity wear


Definition: Damage to the appearance and/or strength of an item caused by use over time


Definition: Fashion

icon arrow

wear

Phonetic: "/wɛə/"

Part Of Speech: verb


Definition: To carry or have equipped on or about one's body, as an item of clothing, equipment, decoration, etc.

Example: He's wearing some nice pants today.  She wore her medals with pride.  Please wear your seatbelt.  Can you wear makeup and sunscreen at the same time?  He was wearing his lunch after tripping and falling into the buffet.


Definition: To have or carry on one's person habitually, consistently; or, to maintain in a particular fashion or manner.

Example: He wears eyeglasses.  She wears her hair in braids.


Definition: To bear or display in one's aspect or appearance.

Example: She wore a smile all day.  He walked out of the courtroom wearing an air of satisfaction.


Definition: (with "it") To overcome one's reluctance and endure a (previously specified) situation.

Example: I know you don't like working with him, but you'll just have to wear it.


Definition: To eat away at, erode, diminish, or consume gradually; to cause a gradual deterioration in; to produce (some change) through attrition, exposure, or constant use.

Example: You're going to wear a hole in the bottom of those shoes.  The water has slowly worn a channel into these rocks.  Long illness had worn the bloom from her cheeks.  Exile had worn the man to a shadow.


Definition: To undergo gradual deterioration; become impaired; be reduced or consumed gradually due to any continued process, activity, or use.

Example: The tiles were wearing thin due to years of children's feet.


Definition: To exhaust, fatigue, expend, or weary.

Example: His neverending criticism has finally worn my patience.  Toil and care soon wear the spirit.  Our physical advantage allowed us to wear the other team out and win.


Definition: To last or remain durable under hard use or over time; to retain usefulness, value, or desirable qualities under any continued strain or long period of time; sometimes said of a person, regarding the quality of being easy or difficult to tolerate.

Example: Don't worry, this fabric will wear. These pants will last you for years.  This color wears so well. I must have washed this sweater a thousand times.  I have to say, our friendship has worn pretty well.  It's hard to get to know him, but he wears well.


Definition: (in the phrase "wearing on (someone)") To cause annoyance, irritation, fatigue, or weariness near the point of an exhaustion of patience.

Example: Her high pitched voice is really wearing on me lately.


Definition: (of time) To pass slowly, gradually or tediously.

Example: wear on, wear away.  As the years wore on, we seemed to have less and less in common.


Definition: To bring (a sailing vessel) onto the other tack by bringing the wind around the stern (as opposed to tacking when the wind is brought around the bow); to come round on another tack by turning away from the wind. Also written "ware". Past: weared, or wore/worn.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

Çevirinin anadilde gerçek anlamda ses çıkarabilmesi için dilsel doğruluğun yanı sıra kültürel özellikler ve bilginin de sağlanması esastır. Bu yüzden dilin nüanslarını bilen İngiltere'den tercümanlarla çalışıyoruz. Türkçe ve İngilizce tercümanlarımız, çeviride hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlamak için sorularınızı yanıtlamak ve açıklamalar sağlamak için her zaman hazırdır. Tercümanımızın rekor sürede doğru çeviriler sunabilmesinden ve bunun hızlı, güvenli ve tamamen ücretsiz olmasından gurur duyuyoruz! Kullanıcılarımızı önemsiyoruz.Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.