sağ temporal lob kaynaklı nöbet

Kullanım örnekleri

sağ temporal lob kaynaklı nöbet
right temporal lobe seizure
icon arrow

right

Part Of Speech: adjective


Definition: Straight, not bent.

Example: a right line


Definition: Of an angle, having a size of 90 degrees, or one quarter of a complete rotation; the angle between two perpendicular lines.

Example: The kitchen counter formed a right angle with the back wall.


Definition: Of a geometric figure, incorporating a right angle between edges, faces, axes, etc.

Example: a right triangle, a right prism, a right cone


Definition: Complying with justice, correctness or reason; correct, just, true.

Example: I thought you'd made a mistake, but it seems you were right all along.


Definition: Appropriate, perfectly suitable; fit for purpose.

Example: Is this the right software for my computer?


Definition: Healthy, sane, competent.

Example: I'm afraid my father is no longer in his right mind.


Definition: Real; veritable (used emphatically).

Example: You've made a right mess of the kitchen!


Definition: All right; not requiring assistance.


Definition: Most favourable or convenient; fortunate.


Definition: Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the reader's right: →

Example: After the accident, her right leg was slightly shorter than her left.


Definition: Designed to be placed or worn outward.

Example: the right side of a piece of cloth


Definition: Pertaining to the political right; conservative.

icon arrow

temporal

Phonetic: "/ˈtɛm.pəɹ.əl/"

Part Of Speech: noun


Definition: (chiefly in the plural) Anything temporal or secular; a temporality.

icon arrow

temporal

Phonetic: "/ˈtɛm.pəɹ.əl/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (also grammar) Of or relating to time.


Definition: Of limited time; transient; passing; not perpetual.


Definition: Of or relating to the material world, as opposed to spiritual.


Definition: Lasting a short time only.


Definition: Civil or political, as distinguished from ecclesiastical.

Example: temporal power; temporal courts

icon arrow

lobe

Phonetic: "/ləʊb/"

Part Of Speech: noun


Definition: Any projection or division, especially one of a somewhat rounded form.

Example: A lobe of lava was crawling down the side of the volcano.


Definition: A clear division of an organ that can be determined at the gross anatomy level, especially one of the parts of the brain, liver or lung.


Definition: A semicircular pattern left on the ice as the skater travels across it.

icon arrow

seizure

Phonetic: "/ˈsizjʊɚ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The act of taking possession, as by force or right of law.

Example: The search warrant permitted the seizure of evidence.


Definition: A sudden attack or convulsion, (e.g. an epileptic seizure).

Example: He fell to the floor and convulsed when the epileptic seizure occurred.


Definition: A sudden onset of pain or emotion.

Example: He felt the sudden seizure of pain as the heart attack began.


Definition: That which is seized, or taken possession of; a thing laid hold of, or possessed.


Definition: Retention within one's grasp or power; possession; ownership.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.