pistard

Kullanım örnekleri

pistard
track racer
icon arrow

track

Phonetic: "/tɹæk/"

Part Of Speech: noun


Definition: A mark left by something that has passed along.

Example: Can you see any tracks in the snow?


Definition: A mark or impression left by the foot, either of man or animal.

Example: The fox tracks were still visible in the snow.


Definition: The entire lower surface of the foot; said of birds, etc.


Definition: A road or other similar beaten path.

Example: Follow the track for a hundred metres.


Definition: Physical course; way.

Example: Astronomers predicted the track of the comet.


Definition: A path or course laid out for a race, for exercise, etc.

Example: The athletes ran round the track.


Definition: The direction and progress of someone or something; path.


Definition: The way or rails along which a train moves.

Example: They briefly closed the railway to remove debris found on the track.


Definition: A tract or area, such as of land.


Definition: The street, as a prostitute's place of work.


Definition: Awareness of something, especially when arising from close monitoring.


Definition: The distance between two opposite wheels on a same axletree.


Definition: Short for caterpillar track.


Definition: The pitch.


Definition: Sound stored on a record.


Definition: The physical track on a record.


Definition: A song or other relatively short piece of music, on a record, separated from others by a short silence.

Example: My favourite track on the album is "Sunshine".


Definition: A circular (never-ending) data storage unit on a side of magnetic or optical disk, divided into sectors.


Definition: The racing events of track and field; track and field in general.

Example: I'm going to try out for track next week.


Definition: A session talk on a conference.

icon arrow

track

Phonetic: "/tɹæk/"

Part Of Speech: verb


Definition: To continue over time.


Definition: To follow the tracks of.

Example: My uncle spent all day tracking the deer, whose hoofprints were clear in the mud.


Definition: To make tracks on.


Definition: To create a musical recording (a track).

Example: Lil Kyle is gonna track with that DJ next week.


Definition: To make sense; to be consistent with known information

icon arrow

racer

Part Of Speech: noun


Definition: Someone who takes part in a race.


Definition: A racehorse.


Definition: An animal known for its fast speed, or suitable for racing; applied especially to a number of North American snakes, certain kinds of lake trout, etc.


Definition: A vehicle or other device used for racing.


Definition: Any of several genera of colubrid snakes.


Definition: A video game involving racing of any kind.

Türkçe-İngilizce Şarkı Sözleri Çevirmeni

Hızlı bir İngilizce'den Türkçe'ye çeviriye ihtiyacınız olduğunda arkadaşlarınıza ve ajanslara başvurmayı bırakın. Kendinizi uygulamamızla donatın ve bunu kendiniz, daha hızlı ve daha doğru bir şekilde yapmak için devasa kitaplığımızdan yararlanın. Uygulamalarımız iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch ile yerel olarak entegre olur. Ayrıca, sınıfının en iyisi Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Edge uzantılarımızla favori tarayıcınızı özelleştirebilirsiniz. Facebook sayfamızı ziyaret edin ve sütunumuzu okuyun - yeni gönderilerimizden bazıları burada görünecek. Teşekkürler!

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.