muy caliente

Kullanım örnekleri

muy caliente
hot
icon arrow

hot

Phonetic: "/hɒt/"

Part Of Speech: verb


Definition: (with up) To heat; to make or become hot.


Definition: (with up) To become lively or exciting.

icon arrow

hot

Phonetic: "/hɒt/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of an object) Having a high temperature.

Example: He forgot that the frying pan was hot and burned his hand.


Definition: (of the weather) Causing the air to be hot.

Example: It is hotter in summer than in winter.


Definition: (of a person or animal) Feeling the sensation of heat, especially to the point of discomfort.

Example: Aren't you hot with that thick coat on?


Definition: (of a temper) Easily provoked to anger.

Example: Be careful, he has a hot temper and may take it out on you.


Definition: Feverish.


Definition: (of food) Spicy.

Example: Before moving to India, I never ate hot food. The Indians love spicy food.


Definition: Very good, remarkable, exciting.

Example: He's a hot young player, we should give him a trial.


Definition: Stolen.

Example: hot merchandise


Definition: Electrically charged.

Example: a hot wire


Definition: Radioactive.


Definition: (of a person) Very physically and/or sexually attractive.

Example: That stripper is hot!


Definition: Sexual or sexy; involving sexual intercourse or sexual excitement.


Definition: Sexually aroused; randy.

Example: Enough foreplay! You’ve gotten me so hot already!


Definition: (with for) Attracted to.

Example: hot for her English teacher


Definition: Popular; in demand.

Example: This new pickup is so hot we can't keep it in stock!


Definition: Of great current interest; provoking current debate or controversy.

Example: a hot topic


Definition: Very close to finding or guessing something to be found or guessed.

Example: Am I warm yet? — You're hot!


Definition: Performing strongly; having repeated successes.


Definition: Fresh; just released.


Definition: Uncomfortable, difficult to deal with; awkward, dangerous, unpleasant.


Definition: Used to emphasize the short duration or small quantity of something

Example: He was finished in a hot minute.


Definition: Characterized by police presence or activity.

Example: I wouldn't speed through here if I was you. This area is hot this time of night.


Definition: (of a draft/check) Not covered by funds on account.

Example: I wouldn't trust him. He gave me a hot check last week.

Türkçe'den İngilizce'ye Çevirmen

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Kaynak metinler, AI tabanlı yazım denetleyici tarafından otomatik olarak düzeltilerek daha iyi bir çeviri elde edilir. Tıp, kesin bilimler, hukuk vb. gibi çeşitli alanlarda metinlerinin içeriğini ve dil özelliklerini koruyarak belgeleri anında çevirin.İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!