izci sözü

Kullanım örnekleri

izci sözü
scout oath
icon arrow

scout

Part Of Speech: noun


Definition: A person sent out to gain and bring in tidings; especially, one employed in war to gain information about the enemy and ground.


Definition: An act of scouting or reconnoitering.


Definition: A member of any number of youth organizations belonging to the international scout movement, such as the Boy Scouts of America or Girl Scouts of the United States.


Definition: A person who assesses and/or recruits others; especially, one who identifies promising talent on behalf of a sports team.


Definition: A college servant (in Oxford, England or Yale or Harvard), originally implying a male servant, attending to (usually several) students or undergraduates in a variety of ways that includes cleaning; corresponding to the duties of a gyp or possibly bedder at Cambridge University; and at Dublin, a skip.


Definition: A fielder in a game for practice.


Definition: (up until 1920s) A fighter aircraft.


Definition: Term of address for a man or boy.

icon arrow

scout

Part Of Speech: verb


Definition: To explore a wide terrain, as if on a search; to reconnoiter.


Definition: To observe, watch, or look for, as a scout; to follow for the purpose of observation, as a scout.

icon arrow

oath

Phonetic: "/ˈəʊθ/"

Part Of Speech: noun


Definition: A solemn pledge or promise, appealing to a deity, a ruler, or another entity (not necessarily present) to attest to the truth of a statement or sincerity of one's desire to fulfill a contract or promise.


Definition: A statement or promise which is strengthened (affirmed) by such a pledge.

Example: After taking the oath of office, she became the country's forty-third premier.


Definition: A light, irreverent or insulting appeal to a deity or other entity.


Definition: A curse, a curse word.

icon arrow

oath

Phonetic: "/ˈəʊθ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To pledge.

İngilizce Türkçe Cümle Çevirmeni

Çevirinize ince ayar yapmak için yerleşik sözlükleri kullanın: Tek tıklamayla eşanlamlılar ve örneklerle bağlam içi çeviriler, anlamlar, telaffuz ve diğer dil özelliklerinde sorunsuz bir şekilde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. Kesinlikle ücretsiz, hızlı ve doğru çevirmen!

Türkçe - İngilizce çevirmenimiz birçok dilbilimci ve geliştiricinin ürünüdür. Herhangi bir cümleyi, kelimeyi veya metnin tamamını hızlı ve tamamen ücretsiz çevirin! Çevirmenimiz 800'den fazla farklı dili anlamaktadır. Program medyadan büyük miktarda bilgi kullanır, bu nedenle tüm dünya haberlerini kapsar.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.