disco duro

Kullanım örnekleri

disco duro
hard drive
icon arrow

hard

Phonetic: "/hɑːd/"

Part Of Speech: noun


Definition: A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water.


Definition: A tyre whose compound is softer than superhards, and harder than mediums.


Definition: Crack cocaine.


Definition: Hard labor.

Example: The prisoners were sentenced to three years' hard.

icon arrow

hard

Phonetic: "/hɑːd/"

Part Of Speech: adjective


Definition: (of material or fluid) Having a severe property; presenting difficulty.


Definition: (personal or social) Having a severe property; presenting difficulty.


Definition: Unquestionable.

Example: hard evidence;  a hard requirement


Definition: (of a road intersection) Having a comparatively larger or a ninety-degree angle.

Example: At the intersection, there are two roads going to the left. Take the hard left.


Definition: (of a male) Sexually aroused.

Example: I got so hard watching two hot guys wrestle each other on the beach.


Definition: Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise.


Definition: Plosive.

Example: There is a hard c in "clock" and a soft c in "centre".


Definition: Unvoiced

Example: Hard k, t, s, ch, as distinguished from soft, g, d, z, j.


Definition: Velarized or plain, rather than palatalized

Example: The letter ж in Russian is always hard.


Definition: Having a severe property; presenting a barrier to enjoyment.


Definition: In a physical form, not digital.

Example: a soft or hard copy ; a digital or hard archive


Definition: Using a manual or physical process, not by means of a software command.

Example: a hard reboot or reset


Definition: Far, extreme.

Example: hard right, hard left


Definition: Of silk: not having had the natural gum boiled off.

icon arrow

hard

Phonetic: "/hɑːd/"

Part Of Speech: adverb


Definition: (manner) With much force or effort.

Example: At the intersection, bear hard left.


Definition: (manner) With difficulty.

Example: His degree was hard earned.


Definition: So as to raise difficulties.


Definition: (manner) Compactly.

Example: The lake had finally frozen hard.


Definition: Near, close.

icon arrow

drive

Phonetic: "/dɹaɪv/"

Part Of Speech: noun


Definition: Motivation to do or achieve something; ability coupled with ambition.

Example: Crassus had wealth and wit, but Pompey had drive and Caesar as much again.


Definition: Violent or rapid motion; a rushing onward or away; especially, a forced or hurried dispatch of business.


Definition: An act of driving animals forward, as to be captured, hunted etc.


Definition: A sustained advance in the face of the enemy to take a strategic objective.

Example: Napoleon's drive on Moscow was as determined as it was disastrous.


Definition: A mechanism used to power or give motion to a vehicle or other machine or machine part.

Example: Some old model trains have clockwork drives.


Definition: A trip made in a vehicle (now generally in a motor vehicle).

Example: It was a long drive.


Definition: A driveway.

Example: The mansion had a long, tree-lined drive.


Definition: A type of public roadway.

Example: Beverly Hills’ most famous street is Rodeo Drive.


Definition: A place suitable or agreeable for driving; a road prepared for driving.


Definition: Desire or interest.


Definition: An apparatus for reading and writing data to or from a mass storage device such as a disk, as a floppy drive.


Definition: A mass storage device in which the mechanism for reading and writing data is integrated with the mechanism for storing data, as a hard drive, a flash drive.


Definition: A stroke made with a driver.


Definition: A ball struck in a flat trajectory.


Definition: A type of shot played by swinging the bat in a vertical arc, through the line of the ball, and hitting it along the ground, normally between cover and midwicket.


Definition: A straight level shot or pass.


Definition: An offensive possession, generally one consisting of several plays and/ or first downs, often leading to a scoring opportunity.


Definition: A charity event such as a fundraiser, bake sale, or toy drive.

Example: a whist drive; a beetle drive


Definition: (retail) A campaign aimed at selling more of a certain product, e.g. by offering a discount.


Definition: An impression or matrix formed by a punch drift.


Definition: A collection of objects that are driven; a mass of logs to be floated down a river.

icon arrow

drive

Phonetic: "/dɹaɪv/"

Part Of Speech: verb


Definition: To provide an impetus for motion or other physical change, to move an object by means of the provision of force thereto.

Example: You drive nails into wood with a hammer.


Definition: To provide an impetus for a non-physical change, especially a change in one's state of mind.

Example: My wife's constant harping about the condition of the house threatens to drive me to distraction.


Definition: To displace either physically or non-physically, through the application of force.


Definition: To cause intrinsic motivation through the application or demonstration of force: to impel or urge onward thusly, to compel to move on, to coerce, intimidate or threaten.


Definition: (especially of animals) To impel or urge onward by force; to push forward; to compel to move on.

Example: to drive twenty thousand head of cattle from Texas to the Kansas railheads; to drive sheep out of a field


Definition: To direct a vehicle powered by a horse, ox or similar animal.


Definition: To cause animals to flee out of.

Example: The beaters drove the brambles, causing a great rush of rabbits and other creatures.


Definition: To move (something) by hitting it with great force.

Example: You drive nails into wood with a hammer.


Definition: To cause (a mechanism) to operate.

Example: The pistons drive the crankshaft.


Definition: To operate (a wheeled motorized vehicle).

Example: drive a car


Definition: To motivate; to provide an incentive for.

Example: What drives a person to run a marathon?


Definition: To compel (to do something).

Example: Their debts finally drove them to sell the business.


Definition: To cause to become.

Example: This constant complaining is going to drive me to insanity.   You are driving me crazy!


Definition: To hit the ball with a drive.


Definition: To travel by operating a wheeled motorized vehicle.

Example: I drive to work every day.


Definition: To convey (a person, etc) in a wheeled motorized vehicle.

Example: My wife drove me to the airport.


Definition: To move forcefully.


Definition: To be moved or propelled forcefully (especially of a ship).


Definition: To urge, press, or bring to a point or state.


Definition: To carry or to keep in motion; to conduct; to prosecute.


Definition: To clear, by forcing away what is contained.


Definition: To dig horizontally; to cut a horizontal gallery or tunnel.


Definition: To put together a drive (n.): to string together offensive plays and advance the ball down the field.


Definition: To distrain for rent.


Definition: To separate the lighter (feathers or down) from the heavier, by exposing them to a current of air.


Definition: To be the dominant party in a sex act.

Web Türkçe-İngilizce Çevirmen

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.

Çevirilerinizi daha da iyi hale getirmek için özel olarak tasarlanmış arayüzümüzün yeni özelliklerine göz atın. Doğal olarak, hizmetimiz ücretsiz kalır ve ayrıca bir uygulama olarak da mevcuttur. Tüm özellikler, çeşitli ortak dillerin kombinasyonları için yerel olarak mevcuttur. Diğer özellikler ve dil kombinasyonları aşağıdadır. Hangi dile çeviri yaparsanız yapın, ortaya çıkan metin çevrimiçi sözlüğümüze bağlanır. Anlamları ve diğer cümlelerdeki kullanımları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, çıktı metin kutusundaki tek tek kelimeler ayrıntılı olarak analiz edilir. Her şey tamamen ayrıntılı ve gerekirse test edilmiştir!Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.