aplacador

Kullanım örnekleri

aplacador
abating
icon arrow

abating

Phonetic: "/əˈbeɪtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: (obsolete outside law) To put an end to; to cause to cease.

Example: to abate a nuisance


Definition: To become null and void.

Example: The writ has abated.


Definition: To nullify; make void.

Example: to abate a writ


Definition: To humble; to lower in status; to bring someone down physically or mentally.


Definition: To be humbled; to be brought down physically or mentally.


Definition: To curtail; to deprive.

Example: Order restrictions and prohibitions to abate an emergency situation.


Definition: To reduce in amount, size, or value.

Example: Legacies are liable to be abated entirely or in proportion, upon a deficiency of assets.


Definition: To decrease in size, value, or amount.


Definition: To moderate; to lessen in force, intensity, to subside.


Definition: To decrease in intensity or force; to subside.


Definition: To deduct or omit.

Example: We will abate this price from the total.


Definition: To bar or except.


Definition: To cut away or hammer down, in such a way as to leave a figure in relief, as a sculpture, or in metalwork.


Definition: To dull the edge or point of; to blunt.


Definition: To destroy, or level to the ground.

icon arrow

abating

Phonetic: "/əˈbeɪtɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To enter a tenement without permission after the owner has died and before the heir takes possession.

icon arrow

abating

Phonetic: "/əˈbeɪtɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: Anesis.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Yukarıdaki giriş alanını kullanarak İngilizce-Türkçe sözlükte bir Türkçe terim arayın. İngilizce veya Türkçe arama yapabilirsiniz. İngilizce veya Türkçe aradığınız cümlenin çok fazla çevirisi varsa filtreleme seçeneklerini kullanarak sonuçları sınırlandırabilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlükte harfe göre ara. İngilizce-Türkçe sözlük, alfabeyi manuel olarak görüntüleme olanağı sağlar. Belirli kelimelerin çevirilerine bakmak ve bir cümle bağlamında ne anlama geldiklerini görmek için aşağıdaki bağlantıları da kullanabilirsiniz.

İngilizce'den Türkçe'ye çeviri saniyeler sürer ve tek istekte bin kelimeye kadar çeviri yapabilirsiniz. İngilizce ve Türkçe dünyada çok yaygın dillerdir. İngilizceden Türkçeye çevirmenimiz, birinde uzman olup diğerini öğrenirken bu dillerin temel metinlerini öğrenmenize veya anlamanıza yardımcı olacaktır. Çeviri API'lerimiz İngilizce'den Türkçe'ye mükemmel çeviri sağlar, ek redaksiyon ile bu çeviriler hukuk, tıp ve diğer yüksek düzeyde uzmanlık alanları gibi görev açısından kritik alanlarda kullanılabilir. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmen, çevirdiğiniz metnin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve selamlaşma, seyahat, alışveriş, sayılar ve diğer sınırsız sayıda ortak alan gibi sık kullanılan cümle ve kelimeleri çevirmek için idealdir.Belki tercümanlık mesleğinde ustalaşmak istersiniz? Sitemizle eğitiminiz hızlı ve kolay olacak! Çevirmenler çeviri yaparken çeşitli becerilere ve materyallere ihtiyaç duyarlar. Çevirmenlerin genel özellikleri çevrilecek olan erek dile ve kaynak dile çok iyi hakim olmak, okuduklarını ve duyduklarını iyi anlamak ve iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Fonetik, gramer ve cümlelerdeki kelime örnekleriyle birlikte kapsamlı bir kelime, deyim ve ifade kitaplığına sahip çevirmenimiz ilk kez kullanışlı bir materyal olarak kullanılabilir.İngilizce veya Türkçe alfabe, makale veya web sitesinden bir e-postayı, makaleyi veya web sitesini çevirmeniz mi gerekiyor? Sadece bu metni seçin ve resmi çevrimiçi çevirmen haline gelsin! 50 dünya dilinden profesyonel tercümanlarımız var. İşe yarıyor? Tabii ki işe yarıyor!