çalıyor

Kullanım örnekleri

çalıyor
ringing
icon arrow

ringing

Phonetic: "/ˈɹɪŋɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: To enclose or surround.

Example: The inner city was ringed with dingy industrial areas.


Definition: To make an incision around; to girdle.

Example: They ringed the trees to make the clearing easier next year.


Definition: To attach a ring to, especially for identification.

Example: We managed to ring 22 birds this morning.


Definition: To surround or fit with a ring, or as if with a ring.

Example: to ring a pig’s snout


Definition: To rise in the air spirally.


Definition: To steal and change the identity of (cars) in order to resell them.

icon arrow

ringing

Phonetic: "/ˈɹɪŋɪŋ/"

Part Of Speech: verb


Definition: Of a bell, etc., to produce a resonant sound.

Example: The bells were ringing in the town.


Definition: To make (a bell, etc.) produce a resonant sound.

Example: The deliveryman rang the doorbell to drop off a parcel.


Definition: To produce (a sound) by ringing.

Example: They rang a Christmas carol on their handbells.


Definition: To produce the sound of a bell or a similar sound.

Example: Whose mobile phone is ringing?


Definition: Of something spoken or written, to appear to be, to seem, to sound.

Example: That does not ring true.


Definition: To telephone (someone).

Example: I will ring you when we arrive.


Definition: To resound, reverberate, echo.


Definition: To produce music with bells.


Definition: To repeat often, loudly, or earnestly.

icon arrow

ringing

Phonetic: "/ˈɹɪŋɪŋ/"

Part Of Speech: noun


Definition: The sound of something that rings.


Definition: The quality of being resonant.


Definition: A technique used in the study of wild birds, by attaching a small, individually numbered, metal or plastic tag to their legs or wings.


Definition: The theft of cars and illegally changing their identities for resale.

icon arrow

ringing

Phonetic: "/ˈɹɪŋɪŋ/"

Part Of Speech: adjective


Definition: Loud and clear.


Definition: Made forcefully; powerful.

Ücretsiz İngilizce-Türkçe Çevirmen

Çeviri yazılımımızı diğer makine çevirmenlerinden farklı kılmak için çok yol kat ettik. Türkçe - İngilizce çevirmenimiz orijinal metnin anlamını ve cümlenin ana fikrini asıl amaçlandığı gibi korumak için tasarlanmıştır. Çevirmenimiz olabildiğince insandır. Ürünümüz en iyi gizliliği sağlar. Verilerinizi izlemiyor, satmıyor veya saklamıyoruz. Çevirileriniz size aittir. Transferler için kayıt ve ödeme gerekli değildir!

İngilizce, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Dünyada en çok konuşulan dildir. 1.000.000'den fazla kelime var! Türkçe, Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 80 milyon kişi ile Avrupa ve Kuzey Amerika'daki göçmen toplulukları tarafından konuşulmaktadır. Yaklaşık 88 milyon konuşmacı ile en çok konuşulan Türk dilidir. Türk dili, Türkiye'nin batısında yer alan Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Şu anda, bu iki hacimli ve harika dildeki çevirilerle hızlı, rahat ve ücretsiz çalışmanız için size profesyonel çevirmenimizin işlevselliğini sunuyoruz!İster eğitim, iş veya kişisel amaçlar için İngilizce'den Türkçe'ye veya Türkçe'den İngilizce'ye çevrilmiş metinlere ihtiyacınız olsun, online çeviri siteleri aklınıza gelen ilk çözüm olabilir. Tercümanımız kurumsal, akademik, yasal, tıbbi terimleri yetkin bir şekilde dikkate alır. Ayrıca çeviri aşamasında, aklınıza gelen metnin, ihtiyacınız olan terimler kullanılarak, bu alanda profesyonellerle çalışarak ihtiyacınız olan tarzda tercüme edildiğinden emin olabilirsiniz.